Documentatie van Eastermar

6. Inwoners van Eastermar

 

6.1. Vooraanstaande families (tot eind 18e eeuw), met op enigerlei wijze een relatie met Eastermar.

6.1.1. Boelens
6.1.2. van Coehoorn
6.1.3. (van) Haersma
6.1.4. Hillama
6.1.5. (van) Poutsma
6.1.6. Reecalf
6.1.7. Rhala
6.1.8. van Sminia

Bij bovenstaande families komen verwante families ter sprake met grondbezit in Eastermar. Het gaat om de families: Ammama; Boner; Bouricius; van Glinstra; van Haersholte; Saeckma; van Scheltinga; de Schepper; Solckema; van Vierssen; van Wyckel.

 

6.2. Overige families

- Fragment-Genealogieën 19e en begin 20e eeuw, met foto’s

 

6.3. Aanname Familienamen 1811

- Lijst met namen die in 1811 in Eastermar als familienaam werden aangenomen.