Documentatie van Eastermar

5. Het 'Vaarwegenboek' van Eastermar

Een algemeen overzicht van vaarwegen en bruggen.

 

1. De Leien, de Lits en de Burgumermar

- Algemene beschrijving

1.1. De bovenloop van de Lits

a. De naam ‘Lits’ – b. Afwatering – c. Hege Doar – d. Alde Lits – e. Kattegat – f. Oerset – g. ’t Bildt.

Kaartmateriaal

 

1.2. De Leien

a. Eerste verveningen – b. Witveen – c. Zwartveen – d. Ontstaan van de Leyen – e. Het begrip Leien – f. Grens met Smallingerland.

Kaartmateriaal

 

1.3. Van de Leien naar de oude brug I

a. Algemeen – b. De Lytse Buorren - c. Koopman Reelings Molen – d. De oorspronkelijke loop van de Lits – e. De eerste opvaart.

Kaartmateriaal

 

1.4. Van de Leyen naar de oude brug II

a. Het plan voor de kanalisatie van 1865 – b. Het alternatieve plan – c. De uitvoering van het oorspronkelijke plan -  d. Van tille tot houten draaibrug.

Kaartmateriaal

 

1.5. Van de oude brug naar de Burgumermar I

a. Algemeen – b. De tweede opvaart (De Haven) – c. De Draai – d. De derde opvaart (’t Ald Gat) – e. Dempen van de opvaarten?

1.6. Van de oude brug naar de Burgumermar II

a. Het plan voor de kanalisatie van 1885 – b. Van houten naar ijzeren draaibrug – c. De brugwachterswoning - d. De brugwachters – e. Het dichtzet - f. Atse Bouwes molen – g. Paviljoen Hollema.

Kaartmateriaal

 

1.7. De Burgumermar

a. Algemeen – b. ….

Kaartmateriaal

 

1.8. De nieuwe brug over de Lits

 

-  Algemeen Beeldmateriaal

A. De Lits richting Burgumermar, tót de oude brug

B. De oude brug, de molen en de zuivelfabriek

C. De Lits richting Burgumermar, ná de oude brug

D. De Burgumermar (met Paviljoen Hollema)

E. De Lits richting De Leien, tót de oude brug

F. De Lits richting De Leien, ná de oude brug

G. De Leien

H. De nieuwe brug

 

2. Overige vaarwegen

2.1. De Bargetille

Algemene beschrijving

Beeldmateriaal

Kaartmateriaal

 

2.2. Het Prinses Margrietkanaal (Knillesdjip)

Algemene beschrijving

A. Kanaal, Wad, Vallaat en Brug

B. Het Vallaatshuis en de Brugwachterswoning

C. Aan weerszijden van het Kanaal

D. Eerste Bedrijvigheid

E. Ontwikkelingen van Skûlenboarch (20e eeuw)

F. Ontwikkelingen van Skûlenboarch (21e eeuw)

G. Literatuur


Beeldmateriaal

A. Skûlenboarch, algemeen.

B. Skûlenboarch, industrieterein

C. Skûlenboarch, De Dunen

 

2.3. De Wytfeansterfeart

Algemene beschrijving

Beeldmateriaal

Kaartmateriaal

 

2.4. De Tikesleat

Algemene beschrijving

Beeldmateriaal

Kaartmateriaal