Overzicht
van de toevoegingen
aan de
Documentatie van Eastermar

in 2008

April 2008

Hoofdstuk 4 - Straatnamen
- Bij bijna éénderde van de namen van de landerijen op het kaartmateriaal is op dit moment een verklaring geplaatst.

Maart 2008

Hoofdstuk 4 - Straatnamen
- Een begin werd gemaakt met de verklaring van de namen van de landerijen, die op het in februari geplaatste kaartmateriaal voorkomen.

Hoofdstuk 5 - Vaarwegen
- In dit hoofdstuk zijn vele historische foto's geplaatst die betrekking hebben op De Leyen, de Lits ( met brug, zuivelfabriek en molen) en de Burgummermar (inclusief Paviljoen Hollema).

 

Februari 2008

Hoofdstuk 4 - straatnamen
Aan alle weg- en straatnamen werd kaartmateriaal toegevoegd, waarop weergegeven namen van land en water, gelegen in de nabijheid van de betreffende weg of straat.
Tevens werden de Legeleane en de Lytse Seadwei als zelfstandige straatnamen toegevoegd.


Januari 2008

Hoofdstuk 2 - Literatuur
-Toevoegingen aan de lijst met boeken 21e eeuw het boek 'Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden'
door Klaas R. Henstra. Zie Toelichting en Inhoudsopgave.


Hoofdstuk 4 – Straatnamen
Een aantal foto’s, meest genomen in de jaren 1940-1945 uit de ‘Collectie Eijkman’ te Rotterdam werden geplaatst. Het betreft:
Huisnummers:
Skoalstrjitte 6
Toerleane 3, 5, 9, 19, 19A, 32
Skûlenboargerwei 1
Seadwei 1, 2 10
Algemeen Beeldmateriaal:
E.M. Beimastrjitte, Boerestreek, Grutte Hoarnstwei, Healewei, Mounekamp, Seadwei, Skûlenboargerwei, Sumarderwei, Swartewei, Toerleane.

Overige huisnummers:
Heechsán 9
Beeldmateriaal werd toegevoegd.