Beleid van deze website
in verband met geldende privacy-regels

 

In verband met de op 25 mei 2018 ingevoerde nieuwe Nederlandse en Europese privacy-regels, vastgelegd in de de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt hierbij nog eens benadrukt dat deze site steeds het volgende beleid hanteerde en blijft hanteren:

A. Ten aanzien van gegevens van nog levende personen.
Steeds is in gesprekken met familieleden die persoonsgegevens verstrekten aan de orde geweest dat publikatie in boekvorm of digitale vorm mogelijk zou zijn. Uit die gesprekken bleek steeds expliciet dat men daartegen geen bezwaar had, waarna opname op de site plaats vond.
Indien iemand echter alsnog wenst dat zijn of haar persoonsgegevens niet via deze website bekend raken, worden op zijn of haar verzoek de betreffende gegevens alsnog verwijderd.

B. Ten aanzien van gebruikt fotomateriaal.
Steeds werd en wordt geprobeerd de rechthebbende op gebruikt fotomateriaal te achterhalen. Dat bleek en blijkt heel vaak niet mogelijk. Indien iemand kan aantonen rechthebbende te zijn op gebruikt fotomateriaal, dan wordt - op verzoek - dat materiaal alsnog verwijderd.