Hoofdstuk 5

Het Familie-archief Bosma

 

 

1.         Algemeen.

Het basismateriaal is vooral verzameld door Mw. Trijntje Bosma (1907-1996), destijds wijkverpleegster in Eastermar en omstre­ken. De collec­tie werd daarna uitgebreid door haar tantezegger Elle Bosma.

Dit eerste deel van het archief is in 39 zgn. gemeente-archief­do­zen dozen verpakt. Het beslaat ruim 5 strekkende meter en is via een (niet-openbare) inventaris toegankelijk.

 

2.       Indeling van het archief.

 

2.1. Familie Bosma en aanverwante families.
(doos A 1 t/m A 39)                                                                                             

2.2 Voortgang archiefvorming.

Het familie-archief Bosma zoals hier beschre­ven wordt nog steeds uitgebreid met toevoegingen uit archiefonder­zoek en correspondentie met familie uit Canada en Amerika.

Het tweede deel van het Familie archief bestaat uit materiaal dat betrek­king heeft op de nakomelingen van Libbe Bosma en Aaltje Wijma. Zie hiervoor Hoofdstuk 9: Het Familie-archief Bosma, deel II. De inventaris van dit deel is echter niet openbaar toegankelijk.