Hoofdstuk 5

Het Familie-archief Bosma

deel I

 

1.         Algemeen.

Het basismateriaal is vooral verzameld door Mw. Trijntje Bosma (1907-1996), destijds wijkverpleegster in Eastermar en omstre­ken. De collec­tie werd daarna uitgebreid door haar tantezegger Elle Bosma.

Dit eerste deel van het archief is in 90 zgn. gemeente-archief­do­zen dozen verpakt. Het beslaat ruim 10 strekkende meter en is via een gedetailleerde inventaris toegankelijk. Op deze websi­te is slechts een overzicht van de indeling van het archief opgenomen.

 

2.       Indeling van het archief.

 

2.1. Familie Bosma en aanverwante families.
(doos A 1 t/m A 33)                                                       

2.2. Documentatie geschiedenis van Eastermar.
(doos A 34 t/m A 90)                                                     

 

3.         Voortgang archiefvorming.

Dit eerste deel van het familie-archief Bosma zoals hier beschre­ven wordt nog steeds uitgebreid met toevoegingen uit archiefonder­zoek en correspondentie met familie uit Canada en Amerika.

Het tweede deel van het archief bestaat uit materiaal dat betrek­king heeft op de nakomelingen van Libbe Bosma en Aaltje Wijma. Zie hiervoor Hoofdstuk 9: Het Familie-archief Bosma, deel II.