Hoofdstuk 6

 

Kwartierstaat van

Libbe Bosma

geboren 26 december 1911 te Garyp

 

2e Generatie

Ouders van Libbe

2. Bosma - 3. Douwes

 3e Generatie

Grootouders van Libbe

A. van vaderskant

4. Bosma - 5. van der Lei

B. van moederskant

6. Douwes - 7. de Jong

 4e Generatie

Overgrootouders van Libbe
A. Van vaderskant, en overige voorouders van vaderskant

8 Bosma - 9 Windstra

10 van der Lei - 11 Folkertsma

Overgrootouders van Libbe
B. Van moederskant, en overige voorouders van moeders kant

12 Douwes - 13 Kantener

14 de Jong - 15 Jager