Hoofdstuk 7

 

Kwartierstaat van

Aaltje Wijma

geboren 15 januari 1915 te Eastermar

 

A. Het Geslacht Wijma

1. Inleiding                                                                                 

2. De Familienaam Wijma                                                       

3. Het Familiewapen Wijma                                                    

4. Verdere geschiedenis van van het Geslacht Wijma             

5. De huidige naamdragers                                                       

6. Genealogisch onderzoek: De stand van zaken                     

7. Van Augustinusga naar Eastermar                                     

 

B. De Kwartierstaat

1e Generatie

1. Aaltje Wijma
Geboren 15 januari 1915 Eastermar.

Zij trouwde 13 juli 1939 met Libbe Bosma, geboren 26 december 1911 te Garijp, zoon van Klaas Johannes Bosma en Sjoukje Douwes. Zie Genealogie Bosma, Kwartierstaat Libbe Bosma en Korte Kroniek Bosma.

 

2e Generatie
Ouders van Aaltje Wijma

2. Elle Lammerts Wijma 
trouwt met
3. Wijtske Pieters Hamstra

3e Generatie
Grootouders van Aaltje Wijma

Nr. 2. Elle Lammerts Wijma, is een zoon van:

4. Lammert Rapkes Wijma 
trouwt met
5. Gepke Elles Ellens

Nr. 3. Wietske Pieters Hamstra is een dochter van:

6. Pieter Jelles Hamstra  
trouwt met
7. Aaltje Johannes Kramer

 

4e Generatie
Overgrootouders van Aaltje Wijma

Nr. 4. Lammert Rapkes Wijma is een zoon van:

8. Rapke Sijtzes Wijma 
trouwt met
9a. Catharina Durks Zandstra
9b. Janke Klazes de Jong

 

Nr. 5. Gepke Elles Ellens is een dochter van:

10. Elle Jacobs Ellens
trouwt met
11. Froukje Roelofs Reeling

 

Nr. 6. Pieter Jelles Hamstra is een zoon van:

12. Jelle Pieters Hamstra
trouwt met
13. Wijtske Hendriks Schievink


 

Nr. 7. Aaltje Johannes Kramer is een dochter van:

14. Johannes Alles Kramer 
trouwt met
15. Theodora Petrus de Brouwer